COORDINATE EXTRACTOR

Parsisiųsti Coordinate Extractor :                                                                                                                                           Licencijos rakto pirkimas:

              (Spausk čia)                                                                                                                                                                 (Spausk čia)

1. Aprašymas

 • Pagrindinis programos Coordinate Extractor panaudojimas - perkelti brėžinyje nurodytų taškų koordinates į tekstinį failą, kurį vėliau galima panaudoti GPS imtuvuose arba elektroniniuose tacheometruose lauko matavimo arba nužymėjimo darbuose.
 • Programa turi keturias komandas: nustatymų, pavienių taškų koordinavimo, polilinijos posūkio taškų koordinavimo ir koordinačių perkėlimo į lentelę arba GSI16 arba TXT failo rinkmeną.
 • Programa Coordinate Extractor galios 30 dienų, tolimesniam programos veikimui reikia įsigyti licencijos raktą.

Programos galiojimui pasibaigus, atsiradusiame aktyvacijos dialogo lange, jūs būsite paprašytas įvesti licencijos raktą (1 pav.).

8 coordex2 activation

1 pav. Aktyvacijos langas

2. Komandų apžvalga 

1 1 coordpoint 16 mygtukas suaktyvina Taškų Koordinavimo komandą. Ši komanda jūsų nurodytose brėžinio vietose įterpia blokus, kurių koordinates vėliau galėsite perkelti į lentelę arba GSI16 arba TXT failo rinkmeną. Taškų numeravimas pradedamas nuo laisvai pasirinkto skaičiaus ir kiekvieną kart įterpiant naują bloką numeris padidinamas vienetu, komanda vyksta begaliniu ciklu ir nutraukiama paspaudus enter mygtuką. (2 pav.)

1 coordex2 point

2 pav. Pavienių taškų koordinavimas

 2 1 coordpoly 16 mygtukas suaktyvina Polilinijos posūkio taškų koordinavimo komandą. Ši komanda įterpia blokus pasirinktos polilinijos posūkio taškuose. Taškų numeravimas pradedamas nuo laisvai pasirinkto skaičiaus (polilinijos pradžios taško numeris) ir kiekvieno sekančio posūkio taške numeris padidinamas vienetu.(3 pav.)

2 coordex2 poly

3 pav. Polilinijos lūžio taškų koordinavimas

 3 1 coordex 16  mygtukas suaktyvina Koordinačių perkėlimo komandą. Ši komanda perkelia blokų, sukurtų Taškų Koordinavimo bei Polilinijos posūkio taškų koordinavimo komandų pagalba (su vienodais sluoksnių bei blokų vardais), koordinates į lentelę (4 pav.) jūsų nurodytoje brėžinio vietoje arba GSI16 (5 pav.), TXT (6 pav.) tipo rinkmenoje tolesniam panaudojimui GPS imtuvuose arba elektroniniuose tacheometruose.  

3 coordex2 ex

4 pav.  Koordinačių lentelė

4 coordex2 txt

5 pav. Perkeltos koordinatės išsaugotos .TXT tipo faile

5 coordex2 gsi

6 pav. Perkeltos koordinatės išsaugotos  .GSI tipo faile

Atkreipkite dėmesį į tai, kad esant vienam ar daugiau taškų su vienodais numeriais (ID) pasirodys langas įspėjantis jus apie tai (7 pav.). Kaip bebūtų, jūs vistiek galite sukurti lentelę ir sugeneruoti norimą failą, tačiau taškų ID išliks tokie patys ir pasikartos (8 pav.)

3 coordex2 ex err1

7 pav.  Perspėjimas dėl taškų su vienodais numeriais

3 coordex2 ex err2

8 pav.  Koordinačių lentelė kai taškų numeriai vienodi

 6 1 coordsett 16  mygtukas suaktyvina Nustatymų komandą, kurios pagalba iškviečiamas nustatymų dialogo langas (9 pav.)

6 coordex2 sett

9 pav. Nustatymų langas

 

Galima nustatyti:

 • Sluoksnį kuriame veikia Coordinate Extractor programa;
 • Bloko vardą. Sluoksnio bei bloko vardo nustatymai gali jums padėti grupuoti koordinačių duomenis. Pavyzdžiui: bloko vardą keičiant iš nesenai naudoto į naują ir atvirkščiai galite lengvai sukurti ir valdyti skirtingas koordinačių lenteles ir duomenų failus skirtingiems objektams esantiems tame pačiame brėžinyje. (10 pav.)
 • Lentelės ir bloko mastelį. Lentelė su joje esančiu tekstu yra padidinama arba sumažinama nurodyta reikšme. Šios reikšmės keitimas neįtakoja lentelių bei blokų sgeneruotų prieš pakeičiant mastelį.
 • Lentelės stiliaus vardą. Pakeisdami lentelės stiliaus vardą galite rušiuoti skirtingas lenteles ir vėliau naudoti quick select  funkciją joms rasti.
 • Lentelės teksto aukštį.
 • Llentelės stulpelių plotį.
 • Lentelės ir failų stulpelių tvarką (ID,X,Y,Z; ID,Y,X,Z; ir panašiai). Čia nustatoma  koordinuoto taško (bloko) numerio ir koordinačių tvarka. Kiti simboliai neleidžiami.
 • Lentelės pavadinimą. 
 • Lentelės antraštes: ID, X, Y ir Z vardus. Čia galite pakeisti antraščių pavadinimų tvarką, t.y. nustatytos reikšmės "Table, file columns order" (Lentelės ir failų stulpelių tvarkos) skiltyje gali turėti skirtingus pavadinimus. Naudinga tada kai matavimams reikalinga sukeisti X ir Y reikšmes.
 • X ir Y reikšmių sukeitimą generuojant GSI16 failą.

   7 coordex2 block name

 10 pav. Skirtingų lentelių generavimas kai naudojami skirtingi bloko vardai

3. Reikalavimai

3.1. Operatcinė sistema – Windows 7 (32 arba 64 bitų), Windows 8 (32 arba 64 bitų), Windows 10 (32 arba 64 bit);

3.2. Grafinio redaktoriaus terpė – BricsCAD Pro arba BricsCAD Platinum V17 - V21 (32 arba 64 bitų) arba AutoCAD 2013 - AutoCAD 2021 (32 arba 64 bitų), taip pat AutoCAD pagrindu veikianti CAD programinė įranga (pvz. AutoCAD MapCivil 3D);

3.3. Kompiuteryje turi būti įdiegtas Microsoft .NET Framework 4.6.

Pastaba: Programos sąrankos vedlys tikrina 3.1 punkto reikalavimus ir tik tada, kai jie yra tenkinami, leidžia įdiegti programą. 3.3 punkte nurodytą programą sąrankos vedlys bandys įdiegti automatiškai, tačiau tada aktyvusis Windows vartotojas privalo turėti administratoriaus teises ir yra būtinas interneto ryšys.